Niezależny Zespół Ekspertów Zdrowia to grupa wybitnych specjalistów, którzy spotkali się aby wspólnie edukować pacjentów i wskazywać decydentom praktycznie i niezbędne rozwiązania, wynikające z praktyki codziennej pracy z pacjentami.

Zespól Ekspertów Continue Curatio

prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego, alergolog. Przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Kierownik Katedry Zdrowia publicznego i środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przewodniczący zespołu.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, reumatolog Kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reuymatologicznego

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, internista. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog. Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Elektrokardiologii UCK WUM.

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne (I wice-prezes), Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, onkolog. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, neurolog. Kierownik Kiniki Neurologii SP CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, specjalistka medycyny rodzinnej Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, chirurg. Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych UJ C M. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, internista, kardiolog. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, gastroenterolog, internista. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego.

dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, okulista. Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu medycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

dr hab. n. med. Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny. Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Zespół wspiera:
Anna Gołębicka
– strateg komunikacji i zarządzania, publicystka. Współpracuje jako ekspert z Centrum im. Adama Smitha